Το Αρκαδικό Χωριό


Το ΑPΚΑΔΙΚΟ ΧΩPΙΟ είναι ένα ολοκληρωμένο πρότυπο οικισμού στη θέση Μικρή Pεποντίνα του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, στο Νομό Αρκαδίας.

Το ΑPΚΑΔΙΚΟ ΧΩPΙΟ, αποτελεί ένα πρόγραμμα-πιλότο και την πρώτη προσπάθεια υλοποίησης ενός σημαντικού προγράμματος παραθεριστικών οικισμών που ιδρύονται στους ιδιαίτερους τόπους καταγωγής των ομογενών. Ο κεντρικός στόχος ήταν και παραμένει η οργανική τους επανασύνδεση με τους τόπους καταγωγής τους και η ενίσχυση της ελληνικής πολιτισμικής τους ταυτότητας (την ώρα αυτή, υπάρχουν αντίστοιχες προτάσεις για την δημιουργία παρόμοιων χωριών σε περιοχές της Ηλείας, της Κρήτης, της Μακεδονίας κ.λ.π.).

Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπονται 300-350 κατοικίες για παραθερισμό ή για μόνιμη εγκατάσταση, πλήρης τεχνική υποδομή, πολιτιστικός και κοινωνικός εξοπλισμός, χώροι άθλησης, εμπορικές χρήσεις, ξενοδοχείο κ.α.

Για να υλοποιηθεί το έργο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση:

 1. Διέθεσε την παραθαλάσσια έκταση της Μικρής Pεποντίνας, εμβαδού 605 στρεμμάτων, στη ΔΕΠΟΣ, για τη δημιουργία του οικισμού.

 2. Αποφάσισε να καλύψει τη δαπάνη μεγάλου μέρους της τεχνικής υποδομής του έργου από το δημόσιο προϋπολογισμό.

 3. Διευκόλυνε την εφαρμογή και προώθηση του σχεδίου με τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, μέσω διατάξεων και αποφάσεων, προκειμένου να επιλυθεί σε μικρό χρονικό διάστημα η τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, να επισπευσθούν οι διαδικασίες έγκρισης του πολεοδομικού σχεδίου κ.α. Οι διαδικασίες αυτές απαίτησαν τη συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, της Νομαρχίας Αρκαδίας και της ΔΕΠΟΣ.

 4. Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των έργων για να γίνει το όραμα του ΑPΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩPΙΟΥ πράξη, είχαν και έχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων μαζί με τη ΔΕΠΟΣ.

Ήδη, οι πρώτοι ομογενείς Αρκάδες εγκαθίστανται στο όμορφο χωριό τους. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, από 100 κατοικίες (εμβαδού 60 έως 120 τετραγωνικών μέτρων), καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής υποδομής.

Για το σκοπό αυτό, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον Οκτώβριο του 1993, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, διέθεσε το ποσό των 500 εκατ. δραχμών.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το έργο της υδροδότησης εντάχθηκε στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα της Νομαρχίας Αρκαδίας. Επίσης η κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου, προϋπολογισμού 250 εκατ. δραχμών, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Αρκαδικό χωριό, όταν θα ολοκληρωθεί, προβλέπεται να περιλαμβάνει:

 1. 300-350 παραθεριστικές κατοικίες σε οικόπεδα 400 τετρ. μέτρω ν, σε προδιαγεγραμμένους τύπους, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 27.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου.

 2. Ξενοδοχείο δυναμικότητας 150 περίπου κλινών.

 3. Εμπορικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του οικισμού, που θα κατασκευαστούν από τη ΔΕΠΟΣ και θα διατεθούν για ιδιωτική εκμετάλλευση στη ν ελεύθερη αγορά.

 4. Κοινωνική υποδομή που θα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και στα χαρακτηριστικά των οικιστών και θα περιλαμβάνει σχολείο, εκκλησία, μουσείο, γραφεία ομοσπονδιών, χώρους κοινωνικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, χώρους άθλησης κ.λ.π.

 5. Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και ακτών με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές ανάγκες του οικισμού.

Το Αρκαδικό Χωριό είναι η συμβολή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, στην ελληνική πολιτική για τη σύσφιγξη των δεσμών της πατρίδας μας με την ελληνική ομογένεια.

Όλοι οι οικισμοί οι οποίοι κατά τον ίδιο προβλέπονται να δημιουργηθούν βρίσκονται στην φάση του σχεδιασμού, ενώ έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον οι παρακάτω Ομοσπονδίες των ομογενών για δημιουργία νέων:

 1. Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Ηλείων
  (Παραχωρήθηκε ήδη έκταση 1.000 στρεμμάτων στην Περιοχή Βαρθολομιού Ηλείας).

 2. Ηπειρωτική Ομοσπονδία.

 3. Ομοσπονδία απανταχού Καστελλοριζιανών.

 4. Παγκόσμια Ομοσπονδία Θρακών (Ξάνθη).

 5. Παμεσσηνιακή Ομοσπονδία.

 6. Ομοσπονδία Αποδήμων Πιερρίας.

 7. Πανλακωνική Ομοσπονδία.

 8. Πανμακεδονική Ομοσπονδία.

 9. Πανθεσσαλική Ομοσπονδία.

Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) είναι ο αρμόδιος φορέας με βάση τη νομοθεσία της, για την στέγαση Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα της ΔΕΠΟΣ εντάσσεται η δημιουργία των νησίδων επαναπατρισμού ή παραθερισμού των ομογενών και μεταναστών μας ώστε να ενδυναμωθούν οι δεσμοί τους με την πατρίδα.

Η πολιτική των έργων αυτών είναι να μπορούν οι ομογενείς να αποκτήσουν κατοικία ή άλλης μορφής επένδυση (μαγαζιά - ξενώνες) στους καθορισμένους χώρους, ώστε και να γίνονται επιμέρους συνέδριά τους ή τα παγκόσμια τοιαύτα στην Ελλάδα, και την περίοδο κυρίως των θερινών μηνών να γίνονται επαφές και προσυνεδριακές διαδικασίες στη γενέτειρα, ώστε να είναι ευκολότερη η εκατέρωθεν πρόσβαση και πληροφόρηση και τελικά η σύσφιγξη των σχέσεων της μητέρας πατρίδας με την ομογένεια.

Στα πλαίσια αυτά θα επιτυγχάνεται η διασύνδεση των επιμέρους νομαρχιακών ή περιφερειακών ομοσπονδιών μεταξύ τους και ο συντονισμός τους σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε η φωνή της Ελλάδας, η πολιτική και τα συμφέροντα του έθνους μας, συντονισμένα να προβάλλονται και προωθούνται στη Διεθνή Κοινότητα, αλλά και η επίλυση των όποιων προβλημάτων των Ελλήνων του εξωτερικού να καθορίζεται με εύστοχες και γρήγορες αποφάσεις και καθορισμό πολιτικής μέσω της αμφίδρομης πληροφόρησης και επικοινωνίας που θα βελτιωθεί και αναπτυχθεί μεταξύ των επιμέρους οικισμών.

Λόγω κυρίως του παραπάνω στόχου αλλά και άλλων επιμέρους, η τιμολόγηση των κατοικιών για τους δικαιούχους είναι σε χαμηλά επίπεδα, σχεδόν κόστους, και τα έργα αναπτύσσονται με ανταποδοτικό τρόπο που επιτρέπει την διαχείριση τμήματός τους από τον αρμόδιο φορέα ΔΕΠΟΣ, ώστε τα έσοδα να διατίθενται στην ολοκλήρωση των υποδομών και του έργου γενικότερα.

Επίσης η δυνατότητα χαμηλών τιμών προσφοράς δίνει την δυνατότητα να αποκτηθεί κατοικία σε προσιτές τιμές, ώστε να είναι δυνατή η αυτοχρηματοδότηση του έργου από τους ιδίους με τη βοήθεια και έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου.

Η νομοθεσία μας σήμερα προβλέπει ότι οι ομοσπονδίες που ενδιαφέρονται για ανάπτυξη ομογενειακών χωριών πρέπει να κινηθούν μέσω της αρμόδιας δημόσιας επιχείρησης (ΔΕΠΟΣ) όπου ως σύμβουλός τους και διαχειριστής του προγράμματος θα καθορίσει σε συνεργασία μαζί τους και με την έγκριση των αρμοδίων Υπουργείων και άλλων φορέων τις προδιαγραφές του έργου, την επιμέρους τιμολόγηση και κανονισμούς δικαιούχων και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του οικισμού στην κατεύθυνση υλοποίησης των προκαθορισμένων στόχων.

Τα βήματα για την έναρξη υλοποίησης του έργου που ενδιαφέρουν είναι

 1. Η κατανόηση της πολιτικής σημασίας του προγράμματος που θα επιτελεσθεί και η υποστήριξη της παγκόσμιας ομοσπονδίας σας ή επιμέρους ομοσπονδιών.

 2. Η συμμετοχή σας στον καθορισμό της πολιτικής του έργου με κύριο στόχο την οικονομική αυτοδυναμία του έργου, την προσιτότητα τιμολόγησης από το υς δικαιούχους και τις απαραίτητες διατάξεις και προδιαγραφές, με γνώμονα και την προηγούμενη εμπειρία της ΔΕΠΟΣ από το πιλοτικό της πρόγραμμα.

 3. Επιλογή κατάλληλης για το 1 και 2 έκτασης που θα παραχωρηθεί στη ΔΕΠΟΣ για τη δημιουργία του έργου και διαχείριση του προγράμματος για τους καθορισθέντες δικαιούχους, σύμφωνα με προσυμφωνηθείσα πολιτική.

Αναλυτικώτερα για να προχωρήσει η υλοποίηση ενός έργου χρειάζονται:

 1. Καταγραφή των πιθανών διαθεσίμων εκτάσεων, που πληρούν τις προδιαγραφές του έργου (Νομαρχίες - Υπ. Μακεδονίας - Θράκης).

 2. Αξιολόγηση και επιλογή της έκτασης που μπορεί να ικανοποιεί τις προδιαγραφές και κατ΄ αρχάς πολιτική του έργου (ΔΕΠΟΣ - Εκπρόσωποι Ομογενών).

 3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου - Νομαρχιακού Συμβουλίου - Νομάρχη για την παραχώρηση της έκτασης στη ΔΕΠΟΣ για δημιουργία του οικισμού.

 4. Εισήγηση Υπ. Γεωργίας - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της έκτασης.

 5. Καθορισμός προγράμματος - πολιτικής δικαιούχων τιμολόγησης και όρων δόμησης (ΔΕΠΟΣ - Ομογενείς - ΥΠΕΧΩΔΕ - Νομαρχία).