Η ιστοσελίδα του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων βρίσκεται στο URL http://www.mpa.gr/

The homepage of the Macedonian Press Agency can be found at http://www.mpa.gr/index.html?page=english

Please update your bookmarks.
MPA does provide updates for this mirror site any more.