Λάμπρος Κορομηλάς

Ο Λάμπρος Κορομηλάς (1856 - 1923), Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε αναμφισβήτητα μια από τις σημαίνουσες προσωπικότητες του Μακεδονικού Αγώνα.

Από το Μάιο του 1904 μέχρι το καλοκαίρι του 1906 οργάνωσε και συντόνισε τις δραστηριότητες των ελληνικών σωμάτων στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης. Συνεπίκουρους στο έργο του είχε επίλεκτους αξιωματικούς, οι οποίοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους κάτω από το μανδύα των προξενικών υπαλλήλων.

Η εμφανής σύνδεση του Κορομηλά με την ελληνική ένοπλη δράση οδήγησε στις εύλογες διαμαρτυρίες της Πύλης. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση, το καλοκαίρι του 1906, αναγκάστηκε να τον αποσύρει από την προξενική του θέση στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου όμως να αποτραπεί η οριστική όσο και καταστροφική απομάκρυνσή του από τη Μακεδονία, ο Κορομηλάς πήρε τον τίτλο του Γενικού Επιθεωρητού των ελληνικών προξενείων της περιοχής αυτής. Κατ' αυτόν τον τρόπο η παραμονή του στα μακεδονικά βιλαέτια παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 1907, οπότε, μετά από ισχυρές εξωτερικές πιέσεις, διορίστηκε πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον.


© 1997 Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων