Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

OIKONOMIA

Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν: 2.800.400.000.000 USD (1995)
Μέσος Μηνιαίος Μισθός: 110 USD (Μάρτιος 1996)

Νόμισμα: Λέι (1 USD = 3.341 λέι)

Πληθωρισμός: 30% (Ιαν.-Οκτ.1996)
Ανεργία: 798.000 άτομα 7,1% (Ιούνιος 1996)
Εξωτερικό Χρέος: 5.450.000.000 USD (Mάρτιος 1996)
Εισαγωγές: 3.344.000.000 USD (Ιαν.-Ιουν.1996)
Εξαγωγές: 3.769.900.000 USD (1αν.-Ιουν.1996)
Ξένες Επενδύσεις: 350.600.000 USD (Ιαν.-Ιουλ. 1996)
Βιομηχανική παραγωγή: Αύξηση 7,8% (Ιούλ. 1995-Ιούλ. 1996)
Πηγές: Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, OMRI, Οικονομικό δελτίο Μακεδονίας-Θράκης, Radio Bucarest, Bancorex Ρουμανική Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου.

[Γεωγραφία] [Πολιτική] [Οικονομία] [Αμυνα] [Ανασκόπηση]


Copyright 1996 Macedonian Press Agency