Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

OIKONOMIA

Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν: 76.440.000.000 δολλάρια (1995)
53.330.000.000 δολλάρια (α' εξαμηνο 1996)
Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: 2.865 δολλάρια (1995)

Νόμισμα: Τουρκική λίρα, (1 δολλάριο = 99.285 λίρες, 19 Νοεμβρίου 1996)

Πληθωρισμός: 88,5% (1995)
Ανεργία: 7,2% (α' εξάμηνο 1995)
Εξωτερικό Χρέος: 73.300.000.000 δολλάρια (Σεπτέμβριος 1996)
Εισαγωγές: 23.163.000.000 (Ιαν.-Οκτ.1996)
Εξαγωγές: 19.000.000.000 (Ιαν.-Οκτ.1996)
Ξένες Επενδύσεις: 750.000.000 δολλάρια (α' εξάμηνο1996)
Βιομηχανική παραγωγή: αύξηση 5,5% (Ιαν.-Σεπτ.1996)
Πηγές: Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Turkish Press Review, Οικονομική Επιθεώρηση της Ενωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Τουρκίας, Κέντρο Προώθησης Εξαγωγών Τουρκίας (IGEME), Trade with Turkey 3/96.

[Γεωγραφία] [Πολιτική] [Οικονομία] [Αμυνα] [Ανασκόπηση]


Copyright 1996 Macedonian Press Agency