Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Πολιτική Άνοιξη ΔΗΚΚΙ Συνασπισμός ΚΚΕ Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Τα άλλα κόμματα Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα

Αρχική σελίδαΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑποτελέσματα on-line

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ένωσης έχει 15 μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος, που διορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας των κυβερνήσεων των κρατών μελών για έξι έτη. Τα μέλη του Συνεδρίου εκλέγουν τον Πρόεδρο του (τριετής θητεία). Το Ελεγκτικό Συνέδριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο.


Το κτίριο του Ελεγκτικού Συνέδρίου στο Λουξεμβούργο

Αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο έλεγχος της χρηστής και πιστής διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης. Έχει την εξουσία να ελέγξει εάν τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης γίνονται σύμφωνα με τις δημοσιονομικές και τις λογιστικές αρχές της Κοινότητας. Περάν τούτου, εξετάζεται κατά πόσο οι δαπάνες της Ένωσης έφεραν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη είναι η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον εντοπισμό παρατυπιών, ατασθαλιών και απατών κατά την εκτέλεση των κοινοτικών προγραμμάτων.

Οι διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιέχονται στην ετήσια έκθεσή του, η οποία αποτελεί τη βάση του ελέγχου που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα του προϋπολογισμού. Ορθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκαλείται η "δημοσιονομική συνείδηση" της Ένωσης.