Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Πολιτική Άνοιξη ΔΗΚΚΙ Συνασπισμός ΚΚΕ Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Τα άλλα κόμματα Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα

Αρχική σελίδαΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑποτελέσματα on-line

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο Υπουργών είναι το θεσμικό όργανο, στο οποίο εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Για το λόγο αυτό έχει ταυτόχρονα κοινοτικό (υπερεθνικό) και διακυβερνητικό χαρακτήρα. Απαρτίζεται από 15 Υπουργούς, έναν από κάθε κράτος μέλος. Η σύνθεσή του ποικίλλει ανάλογα με το θέμα που εξετάζεται κάθε φορά (π.χ. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, Συμβούλιο Γεωργίας, Οικονομικών, Μεταφορών κλπ).


Η έδρα του συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής, ανά εξάμηνο, από τα κράτη μέλη. Η Προεδρία ορίζει τις συνεδριάσεις και την ημερήσια διάταξή τους, επεξεργάζεται αποδεκτές προτάσεις συμβιβασμών και προσπαθεί να εξασφαλίσει συνέπεια και συνέχεια στη λήψη αποφάσεων.

Το Συμβούλιο είναι το πολιτικό όργανο που αποφασίζει τελικά τους νόμους της Ένωσης στους περισσότερους τομείς. Ο ρόλος του ως νομοθέτης της Ένωσης , ενώ εκπροσωπεί με τα μέλη του και την εκτελεστική εξουσία στα κράτη μέλη, έχει δημιουργήσει το πρόβλημα του "δημοκρατικού ελλείμματος" στο κοινοτικό θεσμικό σύστημα.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά κανόνα με πλειοψηφία, εκτός των λίγων περιπτώσεων που η Συνθήκη προβλέπει ομοφωνία. Από τις συνολικά 87 σταθμισμένους ψήφους χρειάζονται για την επίτευξη της ειδικής πλειοψηφίας 62 ψήφοι υπέρ, οι οποίες θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον από 10 κράτη μέλη. Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρειάζονται μόνο 62 ψήφοι υπέρ.

Στην κοινοτική πρακτική όλο και μεγαλύτερη σημασία προσλαμβάνει η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων, οι λεγόμενοι COREPER, η οποία απαρτίζεται από τους Μόνιμους Αντιπροσώπους (ανώτεροι διπλωμάτες) των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η COREPER προετοιμάζει της υπουργικές συνόδους, εξετάζει σε πρώτη φάση τα προς επίλυση θέματα και ο εκπρόσωπος του προεδρεύοντος κράτους μέλους αναλαμβάνει να διερευνήσει και να διατυπώσει το σχέδιο αποφάσεων που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών.

Οι εργασίες του Συμβουλίου υποστηρίζονται από την Γενική Γραμματεία, στην οποία απασχολούνται 2300 εξειδικευμένοι υπάλληλοι. Ιδιαίτερα νευραλγική είναι η θέση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται ομόφωνα από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Υπουργοί Εξωτερικών).