Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Πολιτική Άνοιξη ΔΗΚΚΙ Συνασπισμός ΚΚΕ Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Τα άλλα κόμματα Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα

Αρχική σελίδαΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑποτελέσματα on-line

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαρτίζεται από 15 Δικαστές και 9 Γενικούς Εισαγγελείς που διορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών με ανανεώσιμη, εξαετή θητεία. Μέλη του Δικαστηρίου γίνονται κατά κανόνα Ανώτατοι Δικαστές στα κράτη μέλη ή Νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Οι Δικαστές εκλέγουν μεταξύ τους, για μια τριετία, τον Πρόεδρο το Δικαστηρίου, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του Δικαστηρίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων και των διασκέψεων. Κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται με ένα Δικαστή.


Οι εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο

Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1989 το Ευρωδικαστήριο αποτελούσε το μοναδικό δικαιοδοτικό όργανο της Κοινότητας. Τότε, το Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση Πρωτοδικείου, για να μπορέσει το Δικαστήριο να επικεντρώσει τη δραστηριότητα του στο βασικό του έργο που είναι η ομοιόμορφη ερμηνεία του Κοινοτικού Δικαίου. Στο Πρωτοδικείο ανατέθηκε η εξέταση όλων των προσφυγών που ασκούν ιδιώτες και επιχειρήσεις κατά αποφάσεων κοινοτικών οργάνων. Αναίρεση κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου μόνο για νομικά ζητήματα.

Στο Δικαστήριο μπορούν να εξεταστούν δύο κατηγορίες υποθέσεων:

  • άμεσες προσφυγές που ασκούνται από την Επιτροπή, από άλλα κοινοτικά όργανα ή από κράτος μέλος και
  • αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που προέρχονται από Δικαστήρια των κρατών μελών, τα οποία ζητούν τη σχετική ερμηνεία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να μπορέσουν να εκδώσουν τη δική τους απόφαση. Το Δικαστήριο αποφαίνεται μόνο σε ζητήματα Κοινοτικού Δικαίου.
Το Πρωτοδικείο απαρτίζεται επίσης από 15 Δικαστές που διορίζονται από τα κράτη μέλη για εξαετή, ανανεώσιμη, θητεία. Δικαστήριο και Πρωτοδικείο εδρεύουν στο Λουξεμβούργο.