Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Πολιτική Άνοιξη ΔΗΚΚΙ Συνασπισμός ΚΚΕ Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Τα άλλα κόμματα Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα

Αρχική σελίδαΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑποτελέσματα on-line

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι το νεώτερο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992. Συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1994. Έχει 222 μέλη που διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για μια θητεία τεσσάρων ετών, αποκλειστικά τους εκπροσώπους της περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα κράτη μέλη. Συνεδριάζει πέντε φορές σε ολομέλεια, στις Βρυξέλλες, όπου είναι και η έδρα της Γραμματείας της.

Η Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει και υπερασπίζει την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, όσο κανένα άλλο όργανο. Η Συνθήκη απαιτεί να ζητείται η γνώμη της για ζητήματα σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, με τη δημόσια υγεία, με την παιδεία, με τη νεότητα, με τον πολιτισμό και με την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί, επίσης, με δική της πρωτοβουλία να διατυπώσει την γνώμη της και για κάθε ζήτημα που έχει επιπτώσεις στις πόλεις και τις περιφέρειες, όπως είναι η γεωργία και η περιβαλλοντική προστασία.

Η κατανομή των 222 μελών της στα κράτη μέλη είναι αντίστοιχη με αυτήν της ΟΚΕ. Η Ελλάδα έχει 12 αντιπροσώπους.