Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
20/01/97ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
19/01/97ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤOΥ ΣΑΕ ΣΤOΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡOΠΑΘΕΙΣ


[1996]