Νέα από την Βουλή

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ, ΤΑ 300 ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟEΔΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ