Η Ανακύρηξη του Συντάγματος την 3η Σεπτεμβρίου 1943