Το Κτίριο της Παλαιάς Βουλής με το άγαλμα του Θ. Κολοκοτρώνη