Η λειτουργία της Βουλής

Στην Ελλάδα η Βουλή είναι το όργανο του κράτους που εκφράζει τη λαική κυριαρχία. Ο λαός συμμετέχει στην άσκηση της εξουσίας με την ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων, των βουλευτών (έμμεση ή κοινοβουλευτική δημοκρατία). Οι Έλληνες βουλευτές που ανέρχονται σε τριακόσιους, εκλέγονται με γενικές εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια.

Η θητεία της Βουλής είναι τετραετής. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα του 1975, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή πριν τη λήξη της τετραετίας και να προκηρύξει νέες εκλογές για την ανάδειξη νέων εκπροσώπων του Έθνους, ώστε να εκφραστούν με τον καλύτερο τρόπο οι βασικές τάσεις του εκλογικού σώματος.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1975 η Βουλή των Ελλήνων έχει τις εξής αρμοδιότητες: