Οι υπηρεσίες της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής προϊσταται όλων των υπηρεσιών της, με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα. Οι υπηρεσίες της Βουλής έχουν οργανωθεί κατά διευθύνσεις για την αποδοτικότερη υποστήριξη του έργου της. Οι τρεις μεγαλύτεροι τομείς της οργάνωσής τους περιλαμβάνουν: Α. Υπηρεσία Κοινοβουλευτικού Έργου

Οι τέσσερις Διευθύνσεις που αποτελούν την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικού Έργου είναι:

Β. Υπηρεσία Διοικήσεως

Αποτελείται από δύο διευθύνσεις:

Γ. Επιστημονική Υπηρεσία

Οι ανάγκες της Βουλής για εξειδικευμένος επιστήμονες με σκοπό την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του έργου της οδήγησε στην ίδρυση, μετά από πρόβλεψη στο Σύνταγμα του 1975 και σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Βουλής του 1987, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και την οργάνωσή της σε τρεις Διευθύνσεις:

Την επιστημονική εποπτεία και τον προγραμματισμό του έργου των τριών Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας έχει το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Πρόεδρο της Βουλής για τα σχετικά θέματα.

Για να ολοκληρώσουμε το πανόραμα των Υπηρεσιών της Βουλής πρέπει να αναφέρουμε:

Τα Γραφεία των πέντε Αντιπροέδρων της Βουλής και των Πολιτικών Κομμάτων εντάσσονται, τέλος, στις υπηρεσίες της Βουλής.

Στο Μέγαρο της Βουλής στεγάζονται: υποκαταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του ΟΤΕ, και της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ λειτουργούν επίσης κυλικείο, εστιατοριο και κατάστημα περιοδικού τύπου.