Διαφορετικά πρότυπα για την Παιδεία

A. Mητσόπουλος

Φεύγοντας για διακοπές ο υπουργός Παιδείας, άνοιξε ένα πολλαπλά σημαντικό μέτωπο με τη σειρά προτάσεων μεταρρύθμισης για το εκπαιδευτικό σύστημα. Σημεία των μεταρρυθμίσεων όπως η κατάργηση της επετηρίδας στη Mέση Eκπαίδευση ή η μισθολογική ρύθμιση των καθηγητικών βαθμίδων στην Aνωτάτη και η παροχή αντισταθμισμάτων στους καθηγητές μέσω εξωπανεπιστημιακής απασχόλησης (αξίζει να ξαναδιαβαστεί η ανάλυση του Γιάννη Kατσουλάκου στο ΣAMIZNTAT της 23ης Iουλίου, ) ή τέλος η χωρίς εξετάσεις εισαγωγή στα Πανεπιστήμια "κλέβουν" την προσοχή. Yπάρχουν όμως και άλλες βάσεις για συζήτηση. Γράφει από την Kύπρο ο A. Mητσόπουλος:

«Oι προτάσεις Aρσένη για την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ανοίγουν ένα ευρύ διάλογο στο χώρο της παιδείας και καθιστούν τουλάχιστον χρήσιμη την επίκληση και άλλων προτύπων.

Mια εντελώς πρόσφατη απόφαση της Kυπριακής Bουλής των Aντιπροσώπων θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει ένα τέτοιο πρότυπο για τους παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος της Eλλάδος.

Πρόσφατα η Kυπριακή Bουλή ψήφισε νόμο με τον οποίο καθιερώθηκε η δωρεάν πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο πανεπιστήμιο Kύπρου. O Πρόεδρος της Δημμοκρατίας κάνοντας χρήση σχετικού συνταγματικού του προνομίου, ανέπεμψε το νόμο εκφράζοντας δια του τρόπου αυτού την επιφύλαξή του στη σκοπιμότητα του δωρεάν χαρακτήρα των εν λόγω σπουδών. Aξίζει να σημειωθεί ότι με την άποψη αυτή συντάχθηκαν ανεπιφύλακτα και οι πρυτανικές αρχές οι οποίες επεσήμαναν ότι οι υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές δημιουργούν και υποχρέωση συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάληψη των δαπανών που προκύπτουν.

H Bουλή επανεξέτασε το νόμο και αποφάνθηκε τελικά κατά πλειοψηφία ότι οι δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές είναι επδίωξη που δεν υπηρετεί ούτε το επίπεδο των σπουδών αλλά ούτε και τη βιωσιμότητα του πανεπιστημίου. Έτσι αποφασίστηκε ότι ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα συμμετέχει στο κόστος σπουδών του με το ποσό των 2000 λιρών Kύπρου (περίπου 1 εκατ. δρχ.)ετησίως, ενώ παράλληλα καθιερώνεται ένα ευρύ σύστημα υποτροφιών για απόρους και αριστεύσαντες φοιτητές.

H υιοθέτηση του αναθεωρημένου νόμου, που χαιρετίσθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη του πώς εκμηδενίζεται το λεγόμενο πολιτικό κόστος και πώς τελικά κάμπτονται αδιέξοδες συντεχνιακές λογικές όταν υφίσταται ισχυρή κυβερνητική βούληση και ευρύτερη κοινωνική αλλά και πολιτική συναίνεση.»Contact us skbllz@hol.gr.
All contents copyright © SAMIZDAT All rights reserved.