Η γωνιά των αναγνωστών


Το ΣΑΜΙΖΝΤΑΤ καλωσορίζει κάθε σχόλιο και είναι ανοιχτό σε συζήτηση για οποιαδήποτε θέματα που καλύπτει.

Με τις σημερινές συνθήκες, θεωρεί ότι θέματα αμέσου ενδιαφέροντος που η ανάλυσή τους θα βοηθούσε στη διαμόρφωση πολιτικής είναι :

Ονοματεπώνυμο
e-mail
Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιδίως τα Βαλκανικά, τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

Tα Ευρωπαϊκά θέματα, ιδίως η σύγκλιση / απόκλιση της Ελληνικής οικονομίας προς τους ΕΟΚικούς στόχους, η συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς και ο πολιτικός ρόλος της ΕΕ σε μείζονα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι επιλογές οικονομικής πολιτικής, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιπτώσεων στην αγορά (με άμεσο ενδιαφέρον για το χρηματιστήριο και την αγορά της δραχμής).Contact us skbllz@hol.gr.
All contents copyright © SAMIZDAT All rights reserved.