ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Εγκατάσταση στο παρελθόν ενώ ζαλίζει ο ρυθμός των αλλαγών Α.Δ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (τεύχος I)
Το επίφοβο νεοενωσιακό αίτημα Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τεύχος IV)

ΤΕΥΧΟΣ Ι

Εγκατάσταση στο παρελθόν ενώ ζαλίζει ο ρυθμός των αλλαγών

Α.Δ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Η Ελλάδα μένει προσκολλημένη σε ξεπερασμένες μνήμες - όπως του Πολυτεχνείου - ενώ παντού αλλού επιταχύνονται οι εξελίξεις. Σ΄όλη την Ευρώπη η οικονομική πολιτική των διαφόρων χωρών (προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συνθήκης του Μάαστριχτ) δημιουργεί κοινωνική ανατρεπτικότητα - και οδηγούν σε διόρθωση των επιλογών που έχουν γίνει. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα πράγματα περιπλέκονται με το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που ανατρέπει τις προτεραιότητες.

ΤΕΥΧΟΣ IV

Το επίφοβο νεοενωσιακό αίτημα

Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το Κυπριακό επανήλθε απότομα στο προσκήνιο λόγω του μορατόριουμ υπέρπτησης πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο. Το επεισόδιο αυτό εγείρει για μιαν ακόμη φορά - πολύ όμως συγκεκριμένα - το ζήτημα του πραγματικού περιεχομένου του «Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (Ελλάδας - Κύπρου)», που ουσιαστικά δεν υπάρχει αν δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα Ελληνικών μαχητικών να υπερίπτονται από το δόγμα του ΕΑΧ, είναι ένα νεοενωσιακό αίτημα στην Κύπρο.