IKARIA
BACKISLAND 's MAPAREIA   E-MAIL

NAME TEL CODE TELEPHONE FAX CITY
DOLIHI TOURS 0275 22068, 22346 22346 AGIOS KIRIKOS
IKARIADA TRAVEL 0275 23322, 22277 23708 AGIOS KIRIKOS
ROUSTAS ANTONIOS 0275 22441, 23441 22441 AGIOS KIRIKOS
DOLIHI TOURS 0275 ARMENISTIS
MARABU TRAVEL 0275 41403 ARMENISTIS
AVENTURA 0275 31140 31140 EVDILOS
IKARIADA TRAVEL 0275 31216 EVDILOS
DOLIHI TOURS 0275 23068 THERMA
IKARIA TOURS 0275 22433 THERMA
IKARIADA TRAVEL 0275 23493 THERMA


AREIANET HOME© AREIA

http://www.areianet.gr/infoxenios/