Karpathos RENT A CAR
BACK ISLAND 's MAP AREIA E-MAIL

NAME TEL CODE TELEPHONE FAX CITY ADDRESS POSTAL CODE
AMOOPI02452257422877KARPATHOSAmmoopi857 00
BRAVO024522916 - 822919KARPATHOSPossirama building857 00
BY CIRCLE024522690 - 22489KARPATHOSNext to the Post Office857 00
GATOULIS02452274722814KARPATHOS857 00
HOLIDAY'S024522813, 22944KARPATHOSNext to the Post Office857 00
PANORAMA024522739KARPATHOSNext to the Panorama Hotel857 00
STAMATIS024522204KARPATHOSAmmoopi857 00
THE BEST024522889, 22685KARPATHOS857 00
TWIN EAGLE024522285, 22910KARPATHOS857 00
WHEELS024523330KARPATHOS857 00


AREIANET HOME  AREIA


http://www.areianet.gr/infoxenios/