RHODESPOLICE AUTHORITIES
BACKISLAND 's MAPAREIA E-MAIL


NAME TEL CODE TELEPHONE CITY
Afandou Police024151111AFANDOU
Arhagelos Police024422160ARHAGGELOS
Genadio Police024443222GENADIO
Ialissos Police024192860IALISSOS
Katavia Police024491237KATAVIA
Kritinia Police024631282KRITINIA
Lindos Police024431233LINDOS
Monolithos Police024661274MONOLITHOS
Pradissi Police024191111PARADISSI
Rhodes Airport Police024192881RHODES
Rhodes Tourist Police024127423RHODES
Salakos Police024622202SALAKOS


AREIANET HOME© AREIA


http://www.areianet.gr/infoxenios/