Avaskopnsn A0nvaikou Tupou, 04/07/95

From: "Greek Press & Information Office, Ottawa Canada" <grnewsca@sympatico.ca>

EPISKOPHSH A0HNA'I'KOY TYPOY, 4/7/1995


PERIEXOMENA

 • [1] TITLOI EFHMERIDWN

 • [2] Suvavtnsn proedrou - prw0upourgou

 • [3] Diakommatikn e0vikwv 0ematwv

 • [4] Ellada - Serbia

 • [5] Suvdiaskeyn PASOK

 • [6] "Politikn Avoi3n"

 • [7] Ellnvoskopiava

 • [8] Ellnvoalbavika

 • [9] Gamos tou Paulou


 • [1] TITLOI EFHMERIDWN

  A0nva, Ellada, 04/07/1995 (APE):

  H evnmerwsn tou proedrou tns Dnmokratias, Kwstn Stefavopoulo apo tov prw0upourgo Avdrea Papavdreou gia tn Suvodo Korufns twv Kavwv, n sugkrotnsn diakommatikns epitropns gia tnv e3wterikn politikn, tnv paideia kai tn dnmosia dioiknsn kai oi avtidraseis twv kommatwv, o aponxos apo tous gamous tou Paulou sto Lovdivo kai oi avtipara0eseis kubervnsns kai a3iwmatikns avtipoliteusns, n suvdiaskeyn tou PASOK kai ta epeisodia se baros tns ellnvikns presbeias apo Serbous fila0lous sto Beligradi, apotelouv tous eidnseografikous a3oves twv snmerivwv prwivwv kai apogeumativwv efnmeridwv. Xaraktnristikoi eivai oi titloi stis prwtes selides twv efnmeridwv:

  ADESMEYTOS TYPOS: "Sugvwmn adelfia - Oln n Ellada katadikazei ta ektropa kata twv Serbwv, apo ligous avegkefalous "fila0lous".

  APOGEYMATINH: "Kompiva me ta omologa kai ta evtoka grammatia tou Dnmosiou - Trwve tokous apo tov kosmakn".

  H AYGH: "Alma avergias - Suvavtnsn Papavtwviou kai G.S.E.E. gia metra au3nsns tns apasxolnsns".

  AYRIANH: "Eleu0eroi oi arxaiokapnloi - Katadikasmevoi se 16 xrovia ka0eir3n emeivav stn fulakn movo duo mnves. Apofasn-sok sugklovizei tn Dikaiosuvn".

  E0NOS:"Tampou n diadoxn sto PASOK - Dev uparxei 0ema gia... Ektelestiko. Suvexizouv tis kovtres ta korufaia stelexn".

  ELEY0ERH WRA:"A. Samaras: Eimaste gia ta duskola, dnlwse x0es milwvtas sto Kevtriko Sumboulio tou kommatos tou".

  ELEY0EROS:"Avapofeukto" 0ewrei tov polemo sto Aigaio n ek0esn tou tourkikou GES".

  ELEY0EROS TYPOS: "Dev kais; kaigesai! -1700 draxmes prostimo stous... kleistous diakoptes - H DEH propompos twv D.E.K.O. se agries au3nseis timologiwv".

  ELEY0EROTYPIA: "Ellas-Serbia usteria. Orgn sto Beligradi gia to ellnviko "giouxa"-"Ntropn mas" leve stn 0essalovikn - H "POLITIKA" pros to Milosebits : "Avagvwrise ta Skopia".

  H KA0HMERINH: "Ta avadromika 0a do0ouv stous dnmosious upallnlous me atoka omologa pevte etwv".

  O LOGOS:"0wrakizetai n Dnmokratia me tn dnmiourgia twv Diakommatikwv Epitropwv E3wterikwv, Paideias kai Dnmosias Dioiknsns, opou sxetiko vomosxedio katate0nke stn Bouln x0es".

  TA NEA:"Kauswvas apo tn DEH logw... klimatistikwv - Pavw ews 24% to reuma gia megales katavalwseis".

  NIKH:"Ypo0esn olwv mas n e0vikn suvevvonsn stnv e3wterikn politikn, dnlwvei o Prw0upourgos Avdreas Papavdreou".

  RIZOSPASTHS:"Iliggos me ta trapezika kerdn pou ef0asav to 415% kai oi ergazomevoi... to 4,5 %".

  [2] Suvavtnsn proedrou - prw0upourgou

  Tov proedro tns Dnmokratias, Kwstn Stefavopoulo, evnmerwse o prw0upourgos Avdreas Papavdreou gia tnv Suvodo Korufns twv Kavwv, grafouv oi efnmerides. Kata tis suvomilies, oi kurioi Stefavopoulos kai Papavdreou proxwrnsav stnv ektimnsn oti autn tn stigmn n Eurwpn dev diepetai apo to orama pou upnrxe kata tnv idrusn tns Evwmevns Eurwpns kai oti n Ellada ofeilei va dwsei sugkekrimevo agwva stous kolpous tns Eurwpaikns Evwsns, grafei n ELEY0EROTYPIA.

  O k. Stefavopoulos, snmeiwvei o ADESMEYTOS, e3efrase tnv avnsuxia tou epeidn n Eurwpn diolis0aivei stn maxn sumferovtwv, evw o prw0upourgos apo pleuras tou, pros0etei n efnmerida, aperriye to evdexomevo sugklnsns tou Sumbouliou Arxngwv, ekfrazovtas, parallnla, tn dia0esn tou va evnmerwsei tous politikous arxngous av tou to zntnsouv. H idia efnmerida avaferetai kai stnv avakoivwsn tou upourgou Tupou, Euaggelou Bevizelou, sumfwva me tnv opoia to ispaviko upourgeio E3wterikwv suvomilnse me tov Ellnva presbn stn Madritn kai e3ngnse oti oudepote ntav stis pro0eseis tou Felipe Gkovzales va proskalesei tnv prw0upourgo tns Tourkias, Tavsou Tsiler, stn suvavtnsn korufns tou Dekembriou.

  O Papavdreou diatnrei uynlous tovous kai ekave "eu0eia boln" evavtiov tou Zak Sirak, grafei H KA0HMERINH.

  Ypotagn tns "Eurwpns twv oramatwv" sta politika kai oikovomika sumferovta e3akolou0ei va diapistwvei - stov aponxo tns Suvodou Korufns - n politeiakn kai politikn ngesia, n opoia ekfrazei pleov avoikta problnmatismous gia to mellov tns gnraias npeirou, snmeiwvouv TA NEA. Ta tufla sumferovta skotwsav to eurw-orama, pros0etei n NIKH.

  To suvolo twv efnmeridwv avaferetai kai sto ynfisma pou kate0esav treis Aggloi Bouleutes tou Ergatikou Kommatos stn Bouln twv Koivotntwv, apaitwvtas tnv ekdiw3n twv Gli3mpourgk apo tnv Agglia, ekfrazovtas avnsuxies gia tn znmia pou eivai duvato va prokalesei stis ellnvoagglikes sxeseis o gamos, sto Lovdivo, tns despoividas Miler kai tou Paulou.

  [3] Diakommatikn e0vikwv 0ematwv

  Epispeudetai n sugkrotnsn tns Diakommatikns Epitropns gia tnv e3wterikn politikn, tnv Paideia kai tn Dnmosia Dioiknsn me kata0esn sxetikou vomosxediou stn Bouln, opws dnlwse o prw0upourgos Avdreas Papavdreou meta tn suvavtnsn pou eixe me tov Proedro tns Dnmokratias, Kwstn Stefavopoulo, tov opoio kai evnmerwse gia ta apotelesmata tns prosfatns Suvodou Korufns stis Kaves, grafouv oi efnmerides.

  Epifulaktika apavtouv ta kommata stnv protasn tou prw0upourgou gia tn diakommatikn epitropn, snmeiwvei H AYGH.

  Movo me orous 0a summetasxei n Nea Dnmokratia sto Sumboulio E3wterikns Politikns, opws dnlwse o proedros tns, Miltiadns Ebert, sumfwva me tnv APOGEYMATINH.

  "Prasivo" fws avaye gia koivn grammn sta e0vika 0emata, grafei to E0NOS, avaferomevo kai stous orous pou 0etei o Miltiadns Ebert gia va summetasxei stn diakommatikn, o opoios znta apopompn tou Karolou Papoulia.

  Allo0i yaxvei to PASOK stn diakommatikn gia ta e0vika 0emata, upostnrizei o ELEY0EROS TYPOS, pros0etovtas oti alla eipe o Gkovzales kai alla katalabe o Avdreas kata tov "aifvidiasmo", stis Kaves. H efnmerida kavei avafora kai stn 0esn Ebert "va fugei o Papoulias".

  Meta apo e3i mnves 0a eivai etoimn n epitropn e3wterikwv, grafei H KA0HMERINH, sumplnrwvovtas oti o k. Ebert zntnse tnv apopompn tou Karolou Papoulia kai tn 0espisn 0esews movimou upourgou E3wterikwv.

  0wrakizetai n Dnmokratia me tn dnmiourgia twv diakommatikwv epitropwv gia 0emata e3wterikns politikns, paideias kai dnmosias dioiknsns, ektima o LOGOS.

  Me idiaiteres epifula3eis avtimetwpistnke apo ta kommata tns avtipoliteusns n prwtoboulia gia tn sustasn twv e0vikwv diakommatikwv epitropwv, snmeiwvouv TA NEA.

  Na sustrateu0oume oloi wste va exei n xwra mia av0ektikn e3wterikn politikn, eixe zntnsei o prw0upourgos Avdreas Papavdreou tnv Prwtoxrovia kai twra givetai pragmatikotnta me tnv kata0esn tou sxetikou vomosxediou gia tis diakommatikes epitropes e3wterikns politikns, dnmosias dioiknsns kai paideias, grafei n NIKH.

  [4] Ellada - Serbia

  Me aformn ta epeisodia apo mikroomada "0ermoaimwv" fila0lwv se baros tns e0vikns omadas mpasket tou Beligradiou, to bradu tns Kuriakns, sto kurio tou ar0ro o ADESMEYTOS me titlo "Sugvwmnv kai pali sugvwmnv filoi Serboi", pros0etei oti o pio filellnvikos laos tou kosmou eivai oi Serboi, autoi oi sklnrotraxnloi, eu0eis, suvepeis kai gevvaioi Balkavioi, sxedov oi movoi avidioteleis filoi pou mas apemeivav.

  Sta kavalia tou eurwmpasket, pros0etei apo pleura tns n ELEY0EROTYPIA, kivduveuouv va xa0ouv oi "adelfikes sxeseis "Elladas - Serbias. H ex0rikn stasn twv Ellnvwv fila0lwv purodotnse mia e3alln avtidrasn twv Serbwv, sto Beligradi, me diadnlwseis kai suv0nmata kata twv Ellnvwv e3w apo tnv presbeia mas, evw n "Politika" proteivei pros to Milosebits va "avagvwrisei ta Skopia.

  Evtasn ntav kai paei, grafei o LOGOS kai oti zntn0nke sugvwmn gia ta epeisodia me tous Giougkoslabous diplwmates.

  Mia xeirovomia fouvtwse tnv ellnvoserbikn bevteta, grafouv TA NEA.

  [5] Suvdiaskeyn PASOK

  Suvedriazei snmera n Kevtrikn Epitropn tou PASOK kai n diadoxn tou Avdrea 0a te0ei stn suvdiaskeyn, snmeiwvei n APOGEYMATINH av kai opws "3eka0arise" o Akns Tsoxatzopoulos, x0es, dev prokeitai va te0ei 0ema diadoxns, pros0etei parallnla n efnmerida. Oi dnlwseis, omws, stelexwv tou Kivnmatos, pros0etei n efnmerida, 0umizav skorpia mpoumpouvnta stnv nlektrismevn atmosfaira.

  Xwris tov A. Papavdreou snmera n Kevtrikn Epitropn, grafei H AYGH, pros0etovtas oti stnv eswkommatikn zwn tns parata3ns kuriarxei to 0ema tns diadoxns tou k. Papavdreou.

  To E0NOS grafei oti "tampou faivetai v'apotelei gia tnv kommatikn ngesia tou PASOK to 0ema tns diadoxns, ka0ws to ektelestiko grafeio afairese x0es, apo tnv eisngnsn tou tnv protasn pou avaferotav stnv politikn sumfwvia gia tous kavoves tou paixvidiou otav te0ei to 0ema".

  Emfulia surra3n sto PASOK, kata tnv AYRIANH kai eivai oloi evavtiov olwv xwris kavevas va tolmaei va 0esn to 0ema tns Mimns.

  Diafwvies sto Ektelestiko gia to 0ema tns diadoxns diapistwvei n ELEY0EROTYPIA, pros0etovtas oti Tsoxatzopoulos kai Papoutsns me sumfwvo tov Avdrea dev 0elouv v'asxoln0ei n suvdiaskeyn me tov "agwva twv delfivwv", evw o Kwstas Laliwtns e3apeluse boles toso pros tous "tesseris", oso kai pros tov kevtriko mnxavismo, pou elegxei o k. Tsoxatzopoulos.

  H KA0HMERINH upostnrizei oti "to favtasma tns diadoxns" plavatai pavw apo tn suvdiaskeyn tou PASOK av kai kaveis dev to diakrivei.

  Prwto melnma tns orgavwtikns suvdiaskeyns 0a eivai n epistrofn sto sullogiko PASOK, snmeiwvei o LOGOS.

  Evvea apo ta pio gvwsta stelexn kata0etouv tis prosdokies gia to mellov tou Kivnmatos, pros0etouv TA NEA.

  Ola sto trapezi tns suvdiaskeyn plnv tns diadoxns, snmeiwvei n NIKH.

  [6] "Politikn Avoi3n"

  Tnv ideologikn platforma tns "Politikns Avoi3ns" parousiase x0es o proedros tou kommatos, Avtwvns Samaras, stnv prwtn suvedriasn tou Kevtrikou Sumbouliou tns parata3ns, grafouv oi efnmerides. Avoigma pros to kevtro kai kritikn kata twv summaxwv ekave o Samaras, snmeiwvouv n APOGEYMATINH, TA NEA, H KA0HMERINH kai o ELEY0EROS TYPOS, pros0etovtas oti sumfwva me dnlwsn tou, "vai eimaste kevtro av evvoouv oti mas xwrizouv ises apostaseis apo ta alla kommata".

  H ELEY0EROTYPIA grafei oti o k. Samaras avafer0nke kai stnv arsn tns movimotntas twv dnmosiwv upallnlwv, pou 0a proslnf0ouv apo twra kai sto e3ns sto Dnmosio.

  [7] Ellnvoskopiava

  Neo, episnmo, autn tn stigmn, avoigma pros ta Skopia pragmatopoinse to Beligradi me tnv apostoln tou avtiproedrou tou Sosialistikou Kommatos Serbias, Gkorav Pertsebits, o opoios suvavtn0nke me tov proedro Kiro Gkligkorof kai allous Skopiavous a3iwmatouxous, grafei n ELEY0EROTYPIA. O Pertsebits, pros0etei n efnmerida, xaraktnrizetai ws deuteros stnv ngesia tou kommatos tou, meta to Slompovtav Milosebits, pnge sta Skopia to bradu tns Paraskeuns ws proskeklnmevos sto deutero suvedrio tou Sosialistikou Kommatos, pou pragmatopoin0nke to Sabbatokuriako. O Pertsebits stn diarkeia tou suvedriou metebn stnv Oxrida kai eixe makra proswpikn suvavtnsn me tov Gkligkorof, gia tnv opoia, omws, dev egivav gvwstes oi leptomereies, pros0etei n efnmerida.

  [8] Ellnvoalbavika

  Idiaiterns politikns snmasias episkeyn pragmatopoiei apo x0es, sta Tirava, o Ellnvas upourgos E0vikns Amuvas, Gerasimos Arsevns, grafouv oi efnmerides, pros0etovtas oti kata tis suvavtnseis tou me tnv albavikn politikn ngesia suznteitai to 0ema tns stratiwtikns suvergasias meta3u twv duo geitovikwv xwrwv.

  [9] Gamos tou Paulou

  Oi efnmerides diatnrouv to 0ema twv avtidrasewv pou dnmiourgn0nkav me tnv parousia bouleutwv tns Neas Dnmokratias stov gamo tou Paulou, giou tou ekptwtou basilia. Oi bouleutes tns ND parabiazouv tov orko tous va uperaspistouv to Suvtagma, dnlwse o prw0upourgos Avdreas Papavdreou, opws grafouv n ELEY0EROTYPIA, H KA0HMERINH, TA NEA kai alles efnmerides.

  O Miltiadns Ebert katngorei tov prw0upourgo oti apoprosavatolizei tnv koivn gvwmn me to gamo tou Paulou gia va pvi3ei tn fagwmara sto PASOK gia tnv arxngia, snmeiwvei n APOGEYMATINH, n opoia pros0etei oti o k. Ebert zntnse tnv apopompn Papoulia gia to fiasko stis Kaves.


  HTML by the HR-Net Group / Hellenic Resources Institute
  news2html v2.09c run on Tuesday, 4 July 1995 - 11:32:49