Θάνος Τσεκούρας

[cv in English]
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Αθήνα 15771
Τηλ.: +30-210-7274518
Fax: +30-210-7274752
E-mail: thanost@cc.uoa.gr

Εκπαίδευση

1987-1992 Stanford University, Stanford, California, U. S. A.
Ph. D. in Chemical Physics (1992).
1982-1986 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πτυχίο Χημείας (1987).

Σταδιοδρομία

1997-
Επίκουρος καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1996-1997 Μεταδιδακτορική έρευνα
Επιβλέπων Dr. J. P. Cowin, Pacific Northwest National Laboratory.
Αντικείμενο: Δυναμική αντιδράσεων ιόντων-στερεών σε λεπτά επιστρώματα.
Προκαταρκτικές μελέτες με Cs+ πάνω σε στρώμα εξανίου η νερού ανεπτυγμένου σε κρύσταλλο Pt καταδεικνύουν την επίδραση της θερμοκρασίας του υποστρώματος στην ευκινησία και θέση των ιόντων και στην διηλεκτρική σταθερά του υποστρώματος.

1992-1996 Μεταδιδακτορική έρευνα
Εποπτ. Prof. S. T. Ceyer, Massachusetts Institute of Technology.
Αντικείμενο: Δυναμική αντιδράσεων αερίων-στερεών με φθόριο και διφθορίδιο του ξένου σε κρύσταλλο πυριτίου.
Οι αντιδράσεις εγχαράξεως του Si με F2 μελετήθηκαν με την χρήση συσκευής υψηλού κενού εφοδιασμένης με περιστρεφόμενο φασματογράφο μάζας. Παρατηρήθηκε ένας νέος μηχανισμός και επιβεβαιώθηκε η διάβρωση του Si απο ταχέα μόρια F2. Παρόμοιες μελέτες εγχάραξης Si με XeF2 αποκάλυψαν την εκτόξευση ταχέων θραυσμάτων XeF και ακόμα ταχύτερων F κατά τα πρώτα στάδια της αντίδρασης.

1987-1992 Διδακτορική έρευνα
Εποπτ. Καθ. Prof. R. N. Zare, Stanford University
Αντικείμενο: Δυναμική της αντιδράσεως Ba + HI -> BaI + H.
Προσδιορίστηκαν περιστροφικές κατανομές του προϊόντος με φθορισμομετρία laser. Σε συνδυασμό με δεδομένα για την κατανομή της σχετικής ταχύτητας επέτρεψαν τον προσδιορισμό του συντελεστή κρούσεως των αντιδρώντων που οδηγεί στον σχηματισμό προϊόντος σε ορισμένη δονητική στάθμη. Οι μελέτες έγιναν υπό συνθήκες διασταυρούμενων μοριακών δεσμών και δέσμης-αερίου.

1983-1986 Προπτυχιακή έρευνα
Εποπτ. Καθ. Κ. Ευσταθίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κατασκευή διασύνδεσης σε υπολογιστή συστημάτων ογκομετρήσεως και αναδιαλυτικής βολταμμετρίας.

Εποπτ. Καθ. Π. Μαχαίρας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σύνταξη εκπαιδευτικού προγράμματος για την παρουσίαση της έννοιας της βιοδιαθεσιμότητας.

Διακρίσεις

1983, 1984, 1985 Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Τεχνική κατάρτιση

Εκπαιδευτική πείρα

1997- Επίβλεψη Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας, Παν. Αθηνών
1999- Μοριακή Φασματοσκοπία (εξαμηνιαίο μεταπτυχιακό μάθημα) 2000- Θερμοδυναμική (Φυσικοχημεία Ι, Φροντιστήριο, εξαμηνιαίο)

Βοηθός διδασκαλίας, Stanford University (τριμηνιαία απασχόληση)
1987-1988 Theory and Practice of Identification (Profs. J. Frost and M. C. Pirrung)

Physical Chemistry Laboratory (Prof. S. M. George)
Physical Chemistry Principles (Prof. S. G. Boxer)
1988-1989 Physical Chemistry Laboratory (Prof. W. D. Allen) (Επικεφαλής βοηθός)
1989-1990 Advanced Physical Chemistry (Prof. R. N. Zare)
1990-1991 Physical Chemistry (Prof. J. Ross)

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά.

Δημοσιεύσεις

 1. "Laser spectroscopy of crossed molecular beams: The dissociation energy of BaI from energy-balance measurements", P. H. Vaccaro, D. Zhao, A. A. Tsekouras, C. A. Leach, W. E. Ernst, and R. N. Zare, J. Chem. Phys. 93, 8544 (1990).
 2. "Analysis of BaI C2Π-X2Σ+(0,0) Band for High Rotational Levels", D. Zhao, P. H. Vaccaro, A. A. Tsekouras, C. A. Leach, and R. N. Zare, J. Mol. Spectrosc. 148, 226 (1991).
 3. "Indirect information on reactive transition states from conservation of angular momentum", C. A. Leach, A. A. Tsekouras, P. H. Vaccaro, R. N. Zare, and D. Zhao, Faraday Discuss. Chem. Soc., 91, 183 (1991).
 4. "Experimental determination of the specific opacity function for the Ba + HI -> BaI(v=0) + H reaction", P. H. Vaccaro, A. A. Tsekouras, D. Zhao, C. A. Leach, and R. N. Zare, J. Chem. Phys. 96, 2786 (1992).
 5. "Rotational analysis of the BaI C2Π-X2Σ+ band system for the Δv=0 progression (v=0-12)", C. A. Leach, A. A. Tsekouras, and R. N. Zare, J. Mol. Spectrosc. 153, 59 (1992).
 6. "Product rotational distributions and specific opacity functions for the reaction Ba + HI -> BaI (v=0,4,8,12,16,18) + H ", A. A. Tsekouras, C. A. Leach, K. S. Kalogerakis, and R. N. Zare, J. Chem. Phys. 97, 7220 (1992).
 7. "Experimental verification of a new mechanism for dissociative chemisorption: Atom abstraction", Y. L. Li, D. P. Pullman, J. J. Yang, A. A. Tsekouras, D. B. Gosalvez, K. B. Laughlin, Z. Zhang, M. T. Schulberg, D. J. Gladstone, M. McGonigal and S. T. Ceyer, Phys. Rev. Lett. 74, 2603 (1995).
 8. "Ion beam source for soft-landing Deposition", J. P. Biesecker, G. B. Ellison, H. Wang, M. J. Iedema, A. A. Tsekouras, and J. P. Cowin, Rev. Sci. Instrum. 69, 485 (1998).
 9. "Soft-landed Ions: A route to Ionic Solution Studies", A. A. Tsekouras, M. J. Iedema, G. B. Ellison, J. P. Cowin, Int. J. Mass Spectrom. Ion Procecces 174, 219 (1998).
 10. "Amorphous water ice relaxations measured with soft-landed ions", A. A. Tsekouras, M. J. Iedema, and J. P. Cowin, Phys. Rev. Lett. 80 5798 (1998).
 11. "Ferroelectricity in Water Ice", M. J. Iedema, M. J. Dresser, D. L. Doering, J. B. Rowland, W. P. Hess, A. A. Tsekouras, and J. P. Cowin, J. Phys. Chem. B 102 9203 (1998).
 12. "Immobility of protons in ice from 30 to 190 K", J. P. Cowin, A. A. Tsekouras, M. J. Iedema, K. Wu & G. B. Ellison, Nature 398 405 (1999).
 13. "Soft-landed ion diffusion studies on vapor-deposited hydrocarbon films", A. A. Tsekouras, M. J. Iedema, and J. P. Cowin , J. Chem. Phys. 111, 2222 (1999).
 14. "Fluorine atom abstraction by Si(100). I. Experimental", M. R. Tate, D. Gosalvez-Blanco, D. P. Pullman, A. A. Tsekouras, Y. L. Li, J. J. Yang, K. B. Laughlin, S. C. Eckman, M. F. Bertino, and S. T. Ceyer, J. Chem. Phys. 111 3679 (1999).
 15. "Probing aqueous-organic interfaces with soft-landed ions", K. Wu, M. J. Iedema, A. A. Tsekouras, and J. P. Cowin, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B 157, 259 (1999).
 16. "Fluorine atom abstraction by Si(100). II. Model", M. R. Tate, D. P. Pullman, Y. L. Li, D. Gosalvez-Blanco, A. A. Tsekouras, and S. T. Ceyer, J. Chem. Phys. 112 5190 (2000).
 17. "Reactivity of Fluorinated Si(100) with F2", D. P. Pullman, A. A. Tsekouras, Y. L. Li, J. J. Yang, M. R. Tate, D. B. Gosalvez, K. B. Laughlin, M. T. Schulberg, and S. T. Ceyer, J. Phys. Chem. B 105 486 (2001).

Παρουσιάσεις

Συμμετοχή

1995-σήμερα
Ιδρυτικό και ενεργό στέλεχος της ομάδας εργασίας του Δικτύου Ελληνικού Δυναμικού (HR-Net) η οποία διατηρεί τις ιστοσελίδες http://www.hri.org και έχει συνεργαστεί κατ'επανάληψη με ελληνικά υπουργεία και οργανισμούς στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής προβολής της Ελλάδος στο Internet και την αξιοποίηση του μέσου αυτού προς όφελος της χώρας.

(Ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2003)