Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

OIKONOMIA

Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν: 2.485.000.000 USD (1995)
Μέσος Μηνιαίος Μισθός: 47 USD (Σεπτέμβριος 1996)

Νόμισμα: Λεβ, (1 USD = 504 λέβα, 11 Δεκ.1996)

Πληθωρισμός: 153 % (Ιαν.-Σεπτ. 1996)
Ανεργία: 425.000 άτομα (Οκτώβριος 1996)
Εξωτερικό Χρέος (% ΑΕΠ): 123% (α' εξάμηνο 1996)
Εισαγωγές: 1.987.300.000 USD (α΄εξάμηνο 1995)
Εξαγωγές: 2.143.000.000 USD (α' εξάμηνο 1995)
Ξένες Επενδύσεις: 28.000.000 USD (α' εξάμηνο 1996)
Βιομηχανική παραγωγή: -1% (Ιαν.-Σεπτ.1996)

[Γεωγραφία] [Πολιτική] [Οικονομία] [Αμυνα] [Ανασκόπηση]


Copyright 1996 Macedonian Press Agency