ΣΑΜΙΖΝΤΑΤ

Τεύχος XLIII 1 Οκτωβρίου 1997

Στο τεύχος αυτό μπορεί κανείς - αν επιμείνει - να διαβάσει :

Εγώ δεν φταίω, ο διπλανός μου φταίει.
του Α. Δ. Παπαγιαννίδη
Η διελκυστίνδα του Ευρώ - και «οι εκτός».
του Jean-Louis Denvers
Η μνήμη των αρχών και η Ευρωπαϊκή αναζήτηση νοήματος.
ΣΑΜΙΖΝΤΑΤ
Διαπραγματευτικά στερεότυπα.
του Αντώνη Γεωργίου
Μεσανατολικό-Κυπριακό-Ελληνικό: τρείς πτυχές του ίδιου προβλήματος.
του Γιάννη Μαρίνου
Δύο εκδοχές ένταξης της Ελλάδας στη διεθνή πραγματικότητα.
του Α. Δ. Παπαγιαννίδη
Μειώνει την παραγωγικότητα η προστασία του περιβάλλοντος
των Robert Repetto και Dale Rothman
Γιατί να υπάρχει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
του Γεωργίου Π. Μαλούχου
Ο βέλτιστος των πιθανών κόσμων.
του Αναχάρσιδος Γ'

Το ΣΑΜΙΖΝΤΑΤ σας καλεί να καταθέσετε γραπτά τις απόψεις σας, σχόλια, κρίσεις και επικρίσεις στην περιοχή συζητήσεών του!Contact us skbllz@hol.gr.
All contents copyright © SAMIZDAT All rights reserved.