[HLS Logo]Hellenic Literature Society

GREECE IN PRINT, August 15, 1996

HLS Directory - Previous Article - Next Article

From: Hellenic Literature Society <GreekBooks@worldnet.att.net>


"GREECE IN PRINT" "GREECE IN PRINT" "GREECE IN PRINT" "GREECE IN PRINT"

"GREECE IN PRINT" "GREECE IN PRINT" "GREECE IN PRINT" "GREECE IN PRINT"


A NEWSLETTER OF GREEK LITERATURE & CULTURE PROVIDED BY
THE HELLENIC LITERATURE SOCIETY

A non-profit organization.

E-mail addresses: GreekBooks@worldnet.att.net or GreekBooks@aol.com

Post Office Address: P.O. Box 2272, River Vale, NJ 07675
Tel. 201-666-7374; Fax 201-664-3402
August 15, 1996 - Year: 2, Issue: 32


ANNOUNCEMENTS

**** GREECE IN PRINT - 1996 ****

Book exhibit of Greek literature and culture. September 21 and 22 at the United Federation of Teachers Headquarters, 260 Park Ave. South, 2nd Floor, New York City (between 20th & 21st Streets). The event is free and open to the public. For more information and reservations please call 201-666-7374 or write to the HLS. Pleases specify sessions preferred.

PROGRAM (updated)

Book Exhibit                Sep. 21 & 22 9:00 AM to 7:00 PM
Traditional Greek Costumes Exhibit     Sep. 21 & 22 9:00 AM to 7:00 PM
(presented by Ms. Despina Tsiouris)
Povereta Salonica, The Holocaust in Greece Sep. 21 & 22 9:00 AM to 7:00 PM
(presented by the Foundation for the Advancement of Sephardic Studies & Culture)

Lectures & Discussion Panels

Saturday, Sept. 21, 1996

9:00 - 9:55 am Registration, coffee & koulourakia; welcome remarks

Session 1. Greek culture on the threshold of the millennium 10:00-11:05 am
Nicholas Gage - Author
Alexandros Mourchogiannis - Greek Tourist Organization
Yiorgos Chouliaras - Poet. Greek Press & Information Office

Session 2. Greek literature at the end of the century 11:10 - 12:20 pm
Bamgelis Calotychos - New York University
Stathis Gourgouris - Princeton University
Neni Panourgia - Princeton University

12:30 - 1:30 pm Lunch Break

12:30 - 1:30 pm Cooking demonstration by Agrotikon restaurant
Sampling of estate wines from Greece by Athenee Importers & Distributors Ltd.

Session 3. Selected topics in Greek history 1:30 - 2:50 pm
Dimitris Katsarelias - Queens College; Deputy Director of the Foundation for Hellenic Culture
Constantine Hadzidimitriou - Historian
George Kyriakopoulos - Columbia University

Session 4. Cyprus' literary contributions to Western civilization 2:55 - 3:50 pm
Christos Moustras - Cyprus Tourist Office
Demetrios Theophylactou - Cyprus Mission to the United Nations

Session 5. Classical Greek culture and Afro-centrism 4:00 - 4:50 pm
Mary Lefkowitz - Wellesley College

Session 6. The Poets of Greece; two Nobel Prize winners 4:55 - 5:55 pm
Vassiliki Kekela - Educator
Constance Tagopoulos - Queens College

6:00 - 6:30 pm Meet the lecturers - coffee & koulourakia

7:00 pm Exhibit closes

Sunday, Sept. 22, 1996

9:00 - 9:55 am Registration, coffee & koulourakia; welcome remarks

Session 7. Greek American contributions to American sports 10:00 - 10:45 am
Nick Tsiotos - Educator
Andy Dabilis - Reporter, The Boston Globe

Session 8. The Jews of Greece 10:50 - 11:50 pm
Alexander Kitroeff - Haverford College
Jane Gerber - City University of New York

12:00 - 1:00 pm Lunch Break

12:00 - 1:00 pm Cooking demonstration by Periyali restaurant

Session 9. The art of the translator 1:05 - 2:25 pm
Karen Van Dyck - Columbia University
Edmund Keeley - Princeton University
Peter Bien - Dartmouth College

Session 10. Myth, tales and stories 2:30 - 3:35 pm
Barbara Aliprantis - Storyteller
John Kallas - Author
Lili Bita - Poet and actress

Session 11. From the margin to the center; other poetic voices 3:40-5:00 pm
Barbara Lekatsas - Hofstra College
Dean Kostos - Poet
Eleni Fourtouni - Author

Session 12. Rembetika: the deep songs of Greece 5:05 - 6:05 pm
Gail Holst-Warhaft - Cornell University

Session 13. The Essence of Hellenism 5:35 - 6:05 pm
Liana Theodoratou - New York University

6:10 - 6:40 pm Meet the lecturers - coffee & koulourakia

7:00 pm Exhibit closes

**** SAMOTHRACE EVENTS ****

The official opening of events entitled "The Journey of Hellenism," will be held on the island of Samothrace on August 19 within the framework of the recently announced "Thrace-Aegean-Cyprus" program.

The program aims to reinforce the national identity of those regions. It involves a series of cultural events organized around the journey of a vessel from Thrace to Cyprus, with stops on the islands of Samothrace, Limnos, Chios, Samos and Kalymnos. According to the program's organizer's, the journey symbolizes the voyages of legendary Greek heroes, such as Odysseus. In Kalymnos, a round-table discussion will be held on the subject of "The Strategy of Hellenism on the Threshold of the Year 2000."

Events include within the overall program are an art exhibition in the Evros prefecture by School of Fine Arts graduates, as well as various theatrical and musical productions in the sites included in the program.


NEW PUBLICATIONS

**** ENGLISH ****

GREECE OR CYPRUS, ENCHANTMENT OF THE WORLD, by Conrad Stein These books succeed dramatically in communicating the unique charm, the allure, and the culture of Greece or Cyprus. Here also are geography, history, economics, key attractions ... and much more. The result is a delightful mix of enchantment that is riveting as is informative. Each book includes a chapter of brief bibliographies of important people, and each features an 8-10 page reference section of "quick facts," perfect for students' research about such subjects as population, government, geographical data, currency, and historical chronology. Throughout, both books are ablaze with such a generous amount of beautiful full-color photographs.
128 pages, 8.2x9.5 inches, Cloth double bound, Ages: 9 to 14

GREECE, A NEW TRUE BOOK, by Karen Jacobsen Students could use this book for supplementary work in their classes. They read it to learn on their own and to find out about special things that interest them. Packed with information about the land, its history, and Greece today, it encourages children to study independently. The book is richly illustrated with full-color photographs and art, selected to support the text. A large, easy-to-read typeface is used. Included are a table of contents, a glossary, a complete index, and common words one should know.
48 pages, 7.5x8.7 inches, Cloth double bound, Ages: 6 to 10

GREEKS: FACTS, THINGS TO MAKE, ACTIVITIES, by Rachel Wright This book offers to the children basic information about the ancient Greeks, their way of life, crafts, beliefs, education, daily life, the Olympics and the end of the Classical period through a combination of historic photographs and full color artwork. Excellent color photographs also show step-by-step guides to construct a vase, a temple and Medusa's mask.
32 pages, 8.5x10.7 imches, Cloth, Ages: 6 to 12

HOW WOULD YOU SURVIVE AS AN ANCIENT GREEK, by David Salariya Stunning color illustrations will guide you through a panorama of the world of the ancient Greeks. Farmers, soldiers, and citizens - how did they spend their days? How did they grow olives, built cities, and set up the first democracies? Why were they so proud of their civilization? And how do we know about their way of life? Children will find out in this book how they would survive as ancient Greeks.
48 pages, 8.7x11.5 inches, Cloth, Ages: 6 to 12

**** GREEK ****

MOSXW TZABELLA, tns Lilikas Nakou

Htav tetoia, peripou, epoxn, kalokairi tou 1939. O Metaksas koumavtarei tnv Ellada, o B' Pagkosmios Polemos pro twv pulwv kai n efnmerida "Asurmatos" dnmosieuei se suvexeies th "Mosxw Tzabella" tns Lilikas Nakou.

Se keiva ta skoteiva xrovia n Nakou thelnse va milnsei gia tnv avagkn va zei kaveis eleutheros kai aksioprepeis. H nrwikn Souliwtissa Mosxw Tzabella tns edwse tnv aformn kai n peva tns tnv eukairia va afougkrastei mia guvaika pou exei aggiksei to mutho.

Me lita ekfrastika mesa, tetoia pou afnvouv v' apokalufthei n duvamn psuxns kai n gevvaiotnta tns hrwidas tns, skiagrafei n Nakou tn Mosxw Tzabella pou arpakse to toufeki kai tis kardies twv suvtrofisswv tns kai kratnse stnv kathoristikn ekeivn maxn evavtiov tou Aln Pasa, to Souli orthio ki eleuthero. Ta istorika gegovota edw erxovtai se deutern moira.

Etoutn, n meta 50 xrovia kai bale, deutern emfavisn tou afngnmatos, mporei evdexomevws va trabnksei to evdiaferov tou snmerivou avagvwstn pou biwvei to isopedwtiko movtelo tns katavalwsns, kathws mesa apo tn morfn tns Mosxws Tzabella proteivei stereotupa koivwvikns allnleggyns, nrwismou alla kai ethvikns taqutotntas.

Ola auta ta stoixeia dnladn, pou suvistouv tov katakermatismevo koivwviko isto n tn xamevn athwotnta tns matabiomnxavikns koivwvias mas. Ostoso avaretiomaste ti eivai auto pou epebale tnv ekdosn tou. H sumboln stn filologikn meletn h aplws ekdotikn amnxavia.
150 selides, 1995

PATY EK TOU PETROULA DIHGHMATA, tou Makn Tsita

O Tsitas eivai veos stnv nlikia kai veos suggrafeas, to "Patu ek tou Petroula" eivai n prwtn tou katathesn. To kurio xaraktnristiko twv sugkekrimevwv dingnmatwv einai o veavikos parormntismos pou ta diapveei kai, tautoxrova, mia realistikwv prothesewv evstasn, pou suggeveuei, eivai alntheia, me to gkrizo gvwrimo topio twv metapolemikwv pezografwv tns Thessalovikns. H poiotnta tous pou ovtws oikodomeitai pavw se sterea ulika, dev parousiazei diafores para to gegovos oti kapoia ap' auta, opws o "Giavvos" h to "Kapoio Sabbato", exouv safestatn uperoxn evavti twv upoloipwv. Mia evtharruvtikn, dnladn, prospatheia, pou sto mellov tha dwsei akomn sobarotera apotelesmata, pragma pou suvepagetai oti ws dnmiourgikn periptwsn tha brei avagvwstes kai upostnriktes.

TO TRAINO ME TIS FRAOULES, tou Giavvn Ksavthouln

H movaksia mesa stnv poluboun Athnva eivai o prwtagwvistns tou veou muthistornmatos tou Ksavthouln. H kevtrikn nrwida, mia guvaika pou exei patnsei ta pevnvta, periferetai stous dromous tns aimassousas prwteuousas, suvomilei me tous apoklnrous kai tous metavastes, briskei parngoria stis bitrives twv polukatastnmatwv, avazntei stigmes diafugns stis murwdies kai tnv polukosmia tns kevtrikns agoras. H afngnsn, prwtoproswpn kai glafurn, parakolouthei tn fusikn kai vontikn poreia tns Margaritas pou kapoia stigmn apofasizei va staurwsei tov staurwtn-suvtrofo mias kevns zwns. H metepeita trixrovn vosnleia tns se kapoio idruma divei to stigma mias diataragmevns proswpikotntas pou katakluzetai apo akatergastes evoxes ki epavalambavomevous pothous. To favtaxtero topio twv diafnmisewv avtiparaballetai me to avudro topio tns kathnmerivotntas kai prokalei avisorropia. H avazntnsn tns proswrivns estw eutuxias stis alkuovides meres evos biou givetai stoxos ekplnrwsimos ki aparxn mias veas wrimns truferotntas. Muthistornma suvaisthnmatwv "To trevo me tis fraoules" katagrafei zofera eswterika ki ekswterika topia sto telos tou aiwva.


BEST SELLERS IN GREECE

 1. Elln Lampetn, by F. Germanos
 2. H bradutnta, by M. Kountera
 3. To traivo me tis fraoules, by G. Ksanthoulns
 4. O gonteutns twv alogwv, by N. Ebans
 5. To periptero, by D. Gkiwvh
 6. To xrwma tou feggariou, by A. Papadakn
 7. To ravtebou me tn Simovn, by M. Bambounakn
 8. Amav Amav by A. Papadakn
 9. H agapn argnse mia mera, by L. Zwgrafou
 10. Erwtas kai alles polemikes texves, by M. Karaln

BEST SELLERS OUTSIDE OF GREECE

 1. Ellinika Twra 1+1, by Demetra Marineta
 2. American Aphrodite, by Constance Callinikos
 3. The Greek Cookbook, by Sophia Skoura
 4. The Golden Greek: An all American Story, by Nick Tsiotos & Andy Dabilis
 5. Ancient Greece, Drawing History, by E. Raphael
 6. Language/30 Greek Language, by Educational Services
 7. Not Out of Africa, by Mary Lefkowitz
 8. The Book of Greek Cooking, by L. Mackley
 9. Frederica, Queen of the Hellenes, by Lilika Papanikolaou
 10. Aesop's Fables, illustrated by Tessa Hamilton

GIVE TO YOUR FAMILY AND FRIENDS,
TO GREEKS AND NON-GREEKS ALIKE,
A GIFT THEY WILL NEVER FORGET ....
A BOOK OF GREEK LITERATURE

UPCOMING EVENTS

June 27 - August 23 * New York, NY - EXHIBITION

The Alexander S. Onassis Center, New York University, will present a photo exhibition entitled "Stewards of the Land": A Photographic History of the American Farm School." The exhibit portrays the development of the Farm School, as well as rural Greek life, over the course of this century. An opening reception will be held on June 27 from 6:00 to 9:00 PM, 58 West 10th St. For information call 212-998-3990.

August 11-25 Provincetown, MA - EXHIBIT

The Long Point Gallery will sponsor an exhibition of bronze sculptures and works on paper by the internationally known sculptor Dimitri Hadzi. For information call (508) 487-1795.

August 17 * New York, NY - READING

The Greek American Writers' Association will present an open reading at the Cornelia Street Cafe, 29 Cornelia St. (between West 4th and Bleecker St.), 6 to 8 PM. The entry fee of $5 includes one drink. All writers of any level are welcome to read up to ten minutes. For further information, call (212) 989-9318.

August 17 * New York, NY - THEATER

As part of this season's Lincoln Center Out-of-Doors free summertime festival, The Boston Puppeteers' Cooperative will perform a puppet version of the Iliad and the Odyssey at 6:00 pm at the Fountain Plaza at Lincoln Center. For information call 212-875-5108.

August 24 * San Diego, CA - TOURNAMENT

The Hellenic Cultural Society of San Diego will sponsor a Backgammon Tournament in the Cypress Room, adjacent to St. Spyridon Greek Orthodox church, 3655 Park Blvd. Matches begin at 9:30 am and will terminate at 8 pm with an awards ceremony. Entry fee and dinner is $50. For further information, call 619-582-5873.

August 25 * Chicago, IL - LECTURE & EXHIBIT

The Hellenic Museum and Cultural Center will present an exhibit and panel discussion on "The Role of Greek Americans on the Political Scene" at 3:00 PM. The panel will consist of prominent Greek Americans who have served or are presently serving in political office. The exhibit will present a collection of political memorabilia of Greek American candidates. The museum is located on the fourth floor of the National Bank of Greece building, 168 North Michigan Ave. For information call 312-726-1234.

August 28-29 * Athens, Greece - CONCERT

As part of this summer's Athens Festival, the Vienna Classical Players, featuring soloist Birgit Kolar, will perform at the Herod Atticus theater. The Athens Festival box office is located at 4 Stadiou Street. For ticket availability, call 011-322-1459 or 322-2111-19 ext. 240.

August 29 * Athens, Greece - CONCERT

Veteran Rocker Patti Smith, will perform at the Lycabettus Theater. For ticket information contact the box office at (011) 301-722-7233.

September 6 * Athens, Greece - CONCERT

Liza Minelli will perform in concert at the Herod Atticus theater. The Athens Festival box office is located at 4 Stadiou Street. For ticket availability, call 011-301-322-1459 or 322-2111-19 ext. 240.

September 17 * Athens, Greece - CONCERT

Avant garde singer Diamanda Galas will perform at the Lycabettus theater. The Lycabettus theater box office can be reached at 011-301-722-7233.

September 19-22 * Athens, Greece - DANCE

The Alvin Ailey American Dance Theater, a pioneering contemporary dance troupe, will perform at the Herod Atticus theater. The Athens Festival box office is located at 4 Stadiou Street. For ticket availability, call 011-301-322-1459 or 322-2111-19 ext. 240.

NOTES


This newsletter is made possible by the members of the Hellenic Literature Society who have contributed towards its publication, and by the support of:

Cosmos Publishing Company - NJ, 201-664-3494:
Books of Greek subject matter in English and in Greek. (Mail order worldwide)

Foundation for Hellenic Culture - NY, 212-308-6908:
Non-profit organization supporting Greek cultural activities.

The GreekAmerican - NY, 718-626-7676: Weekly Newspaper (in English)

Greek American Women's Network - NJ, 201-944-4127: Provides support, contacts and shared information to women of Greek heritage.

Hellenic American Educators - NY, 212-777-7502: Educational organization affiliated with the United Federation of Teachers.

The Hellenic American Network - NJ, 201-664-3494: Mail order advertising, reaching over 1,000,000 Greek-Americans and 120,000 Greek-Canadians.


HELLENIC LITERATURE SOCIETY MEMBERSHIP - 652 MEMBERS IN 29 COUNTRIES

Australia      20       Japan        2
Brazil        1       Mexico        2
Canada       36       Netherlands     5
Cyprus        2       New Zealand     2
Denmark       6       Norway        4
Finland       5       Portugal       1
France        9       Singapore      2
Germany       7       Slovenija      1
Greece       37       South Africa     1
Hong Kong      1       Spain        2
Hungary       3       Sweden        3
Ireland       2       Switzerland     3
Israel        6       Turkey        2
Italy        3       United Kingdom   46
                  United States   436

HLS Directory - Previous Article - Next Article

[Home Page] [About the Hellenic Literature Society]
[Hellenic Literature Society Newsletter] ["Greece In Print" Book Catalogue] [FeedBack]

HTML by the HR-Net Group / Hellenic Resources Institute, Inc.
misc2html v2.00a run on Sunday, 18 August 1996 - 8:34:13