Ρήγας Βελεστινλής

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

του Σπύρου Κουζινόπουλου,
Γενικού Διευθυντή του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων

 
Ο Ρήγας τραγουδώντας το Θούριο σε ζωγραφιά του λαϊκού ζωγράφου
Θεόφιλου
Η απήχηση του έργου του Ρήγα Βελεστινλή και των συντρόφων του, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν από την Μακεδονία, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Μπορεί το απελευθερωτικό κίνημα που προετοίμαζε ο Ρήγας να μην πρόλαβε να εκδηλωθεί, γιατί το ανέκοψε ο τραγικός θάνατος των πρωτεργατών. ΄Ομως οι μορφές του πρωτομάρτυρα και των συνεργατών του, αλλά κυρίως οι επαναστατικές ιδέες του, θα κυριαρχήσουν στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Ελλάδος και των υπολοίπων βαλκανικών χωρών κατά το διάστημα της Τουρκοκρατίας. Και στην εξάπλωση των απελευθερωτικών ιδεών του Ρήγα και στη διάδοσή τους στους βαλκανικούς λαούς, πρωταγωνιστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι δημοσιογράφοι.

Είναι γνωστή η συνεισφορά των καταγόμενων από τη Σιάτιστα δημοσιογράφων αδελφών Μαρκιδών Πουλίων, στην πνευματική και πολιτική αφύπνιση του Ελληνισμού και των άλλων λαών της Βαλκανικής, με την "Εφημερίδα" που εξέδιδαν στη Βιέννη. Στο πρώτο φύλλο της "Εφημερίδος", που διασώζεται στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης και φέρει χρονολογία 31 Δεκεμβρίου 1790, διαβάζουμε:

".....΄Οντας υστερημένοι οι απόγονοι εκείνων των περιβοήτων Ελλήνων από την αυτονομίαν, και υποδεδουλωμένοι εις πολλά βάσανα, με όλον τούτο δεν παύουσι ποτέ μιμούμενοι τους παλαιούς των προπάτορας.....".

Στο πρόσωπο του μικρότερου από τους δύο αδελφούς, του Γεωργίου Πούλιου, ο Ρήγας βρήκε αντάξιο συνεργάτη και υπέροχο ομοϊδεάτη, αφοσιωμένο στα δημοκρατικά ιδεώδη. Ενώ στο τυπογραφείο του Πούλιου, τυπώθηκαν 3.000 αντίτυπα της επαναστατικής προκήρυξης του Ρήγα, που καλούσε τους ΄Ελληνες και τους άλλους βαλκανικούς λαούς ν΄αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό.

 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων